PL EN IT FR

POŁOŻENIE


Gmina Libiąż położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim, w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia. Przez teren miasta przebiegają szlaki komunikacyjne: z północy na południe: droga Oświęcim Chrzanów (droga tranzytowa dla delegacji państwowych i międzynarodowych jadących w kierunku Oświęcimia) oraz trasa Tychy Chełmek Alwernia -Kraków.

 

Tylko 8 minut jazdy dzieli Libiąż od autostrady A4: Kraków Katowice.

 

Południowo-wschodnią część gminy Libiąż zajmuje wieś Żarki, a południową w dolinie Wisły- wieś Gromiec. Od wschodu poprzez rzekę Chechło Libiąż graniczy z gminą Babice, obszarem krajobrazu chronionego otuliną Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

 

Miasto Libiąż usytuowane jest w sąsiedztwie Krakowa i Oświęcimia, miejsc o dużym nasileniu w ruchu turystycznym. Niedaleko stąd do zamku Lipowiec, Czernej, Tenczynka.


Powierzchnia gminy: 57,2 km2
Najwyższe wzniesienie: 337,2 m n.p.m.

  

 

LUDNOŚĆ

 

    W gminie mieszka ponad 23 tys. mieszkańców, z czego prawie 77% to obywatele miasta, pozostała cześć zamieszkuje sołectwa Żarki (powyżej 16%) i Gromiec (niespełna 7%).Od kilku lat wzrasta liczba urodzeń, co korzystnie wpływa na końcowy bilans ilości mieszkańców gminy Libiąż. Ponad 66% mieszkańców gminy znajduje się w wieku produkcyjnym, co stanowi bardzo dobre zaplecze dla przyszłych inwestorów, tym bardziej że struktura wykształcenia ludności jest zróżnicowana. Wpływ na wszechstronne i wysokie wykształcenie ludności ma optymalna sieć szkół na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, oferująca duże możliwości rozwoju i edukacji szkolnictwo średnie publiczne i prywatne oraz bliskie sąsiedztwo krakowskich i śląskich uczelni wyższych.

 

KOMUNIKACJA DROGOWA

 

    Sieć drogowa Gminy ciągle ulega modernizacji i rozbudowie. Przez teren miasta przebiegają szlaki komunikacyjne: z północy na południe droga Oświęcim - Chrzanów oraz trasa Tychy - Chełmek - Alwernia - Kraków. Blisko miasta znajduje się autostrada A4 Kraków - Katowice. Na terenie gminy Libiąż, usytuowane są dwie stacje paliw płynnych.

 

 

GŁÓWNE POŁĄCZENIA DROGOWE

 

Kraków - droga nr A4, 53 km
Kraków - droga nr 780, 49 km
Katowice - droga nr A4, 48 km
Bielsko-Biała - droga nr 933, 47 km
Chrzanów - droga nr 933, 10 km
Trzebinia - droga nr 933, 15 km
Jaworzno - droga nr 933, 20 km
Tychy - droga nr 780, 29 km
Oświęcim - droga nr 780, 11 km

 

KOMUNIKACJA KOLEJOWA

 

Przez miasto przebiega linia kolejowa, która od roku 1847 była częścią linii kolejowej Kraków - Wiedeń. W odległości ok. 15 km od Libiąża, w Trzebini, znajduje się międzynarodowy węzeł kolejowy wschód - zachód (Lwów - Kraków - Trzebinia - Katowice - Berlin).

 

KOMUNIKACJA LOTNICZA

 

Blisko Libiąża znajdują się porty lotnicze w Pyrzowicach (60 km) i Balicach (35 km). Na terenie miasta, w miejscu zrekultywowanej hałdy znajduje się lądowisko dla helikopterów.

 

EKOLOGIA

 

40% terenów miasta i gminy zajmują lasy, co zapewnia czyste powietrze przy funkcjonujących wielu zakładach przemysłowych. Samorząd gminy poważnie podchodzi do problemów ekologii. Duże nakłady z budżetu gminy przeznaczane są na utrzymywanie zieleni miejskiej.

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.