PL EN IT FR

WAŻNE TELEFONY I ADRESY
Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1,..........tel. (32) 627-13-11, 627-12-87, fax. (32) 627-18-22,

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

Libiąskie Centrum Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62
Miejski Zespół Administracyjny, Libiąż, ul. Paderewskiego 2, tel. 627-73-38, 627-18-41
Ośrodek Pomocy Społecznej, Libiąż, ul. 9 Maja 2, tel. 627-74-66, 627-78-25
Miejska Biblioteka Publiczna, Libiąż, ul. Górnicza 11, tel. 627-75-77

 

PRZEDSZKOLA


Przedszkole nr 1 w Libiążu, Plac Zwycięstwa 2 tel. 627-14-24
Przedszkole nr 2 w Libiążu, ul. Przedszkolna 10, tel. 627-41-11
Przedszkole nr 4 w Libiążu, ul. Wańkowicza 1, tel. 627-77-92
Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3, tel. 627-21-14
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gromiec, ul. Husarska 2 tel. 627-31-67

 

SZKOŁY PODSTAWOWE


Szkoła Podstawowa nr 2, Libiąż, Plac Zwycięstwa 2, tel. 627-12-22
Szkoła Podstawowa nr 3, Libiąż, ul. Barbary 5, tel. 627-73-36
Szkoła Podstawowa nr 4, Libiąż, ul. Paderewskiego 2, tel. 627-12-03, 624-23-05
Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3, tel. 627-21-14
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gromiec, ul. Husarska 2, tel. 627-31-67
Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców,
ul. Kościelna 2, tel. 627-11-89

 

GIMNAZJA


Gimnazjum Nr 1 w Libiążu, ul. Szkolna 1, tel. 627-12-13, 627-73-48
Gimnazjum Nr 2 w Libiążu, ul. Paderewskiego 2, tel. 627-36-21, 627-78-00
Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3, tel. 627-21-14
Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców,
ul. Kościelna 2, tel. 627-11-89

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, tel. 627-79-61, 627-79-63
Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ul. Kościelna 2, tel. 627-11-89

 

LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY


Dom Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62
Dom Kultury w Żarkach, ul. Klubowa 5, tel. 627-21-11
Świetlica w Gromcu, ul. Traugutta 2,
Ale Kino, Libiąż, ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62

 

BIBLIOTEKI


Miejska Biblioteka Publiczna, Libiąż, ul. Górnicza 11, tel. 627-75-77
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, Żarki, ul. Klubowa 5, tel. 627-21-11
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 w Sp nr 2, Plac Zwycięstwa 2, tel. 627-14-24
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 3, Gromiec, ul. Traugutta 1

 

OPIEKA ZDROWOTNA


Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Libiąż, ul. 9 Maja 2, tel. 627-42-21, 627-14-21
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Unia Bracka,
Libiąż, ul. Górnicza 5, tel. 627-04-51
Przychodnia Nr 2 w Żarkach, ul.Struga 22, tel. 627-21-21
Przychodnia Nr 3 w Gromcu, ul. Broniewskiego 2, tel. 627-32-74

 

APTEKI


Św. Antoniego, Libiąż, ul. 9 Maja 2, tel. 627-13-56
Na Flagówce, Libiąż, ul. Paderewskiego 6, tel. 627-41-79
Pod Złotą Gwiazdą, Libiąż, ul. Głowackiego 8, tel. 627-40-74, 627-75-48
Pod Złotą Gwiazdą, Libiąż, ul. Górnicza 5,..............................................tel. 627-50-91
Twoja Apteka, Libiąż, ul. Oświęcimska 50,..............................................tel. 627-39-49
Apteka, Żarki, ul. Oleńki 1,............................................................................tel. 627-22-72

 

INNE


Komisariat Policji, Libiąż, ul. 1 Maja 12, tel. 627-71-97
Straż Miejska, ul. Piłsudskiego 10 tel. 627-19-66
Kancelaria Notarialna, Libiąż, ul. Paderewskiego 4, tel. 627-12-52
Kancelaria Prawnicza, Libiąż, ul. 1 Maja 8,.................................................tel. 627-77-08 624-24-00
Urząd Pocztowy, Libiąż, ul. Oświęcimska 40, tel. 627-13-60
Urząd Pocztowy w Żarkach, ul. Olszynka 34, tel. 627-21-12

 

STACJE BENZYNOWE


ul. Oświęcimska, tel. 627-10-51
Na Rozdrożu, ul. Krakowska 86, tel. 627-10-54

 

BANKI


Bank Przemysłowo Handlowy S.A., Libiąż, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 627-72-12, 627-72-40
Bank Spółdzielczy, Libiąż, ul. Oświęcimska 8, tel. 627-03-16, 627-73-39
PKO BP, Libiąż, ul. 11 Listopada 2, tel. 627-76-26

 

BANKOMATY


Bank Przemysłowo Handlowy S.A., Libiąż, ul. Wojska Polskiego 7
PKO BP, Libiąż, ul. 11 Listopada 2
PKO BP, Libiąż, ul. Wojska Polskiego
Bank Spółdzielczy, Libiąż, ul. Oświęcimska 8

 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA, KLUBY


Chór Canticum Canticorum, Libiąż, ul. Księdza Pieli, tel. 627-11-68
Fundacja im. Brata Alberta, Libiąż, ul. Piłsudskiego 4, tel. 627-75-31
Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Janina,
Libiąż, ul. Górnicza 5, tel. 627-06-65
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Libiąż, ul. Kościelna 2, tel. 627-11-89
Klub Abstynencki Odnowa, Libiąż, ul. Makowa 2
Koło Gospodyń Wiejskich Macierzanki, Żarki, ul. Klubowa 5, tel. 627-21-11
Koło Gospodyń Wiejskich Gromcaneczki, Gromiec, ul. Traugutta 3, tel. 627-31-08
Koło Gospodyń Wiejskich Libiążanki, Libiąż, ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62
Koło Wędkarskie Nr 90 przy KWK Janina, Libiąż, ul Urzędnicza 1/8
Koło Wędkarskie PZW Libiąż Miasto Nr 33, Libiąż, ul Paderewskiego 2 tel. 627-74-12
Komenda Hufca im. Jarosława Dąbrowskiego w Libiążu,
ul. Paderewskiego 2, tel. 627-73-29
Liga Kobiet Polskich w Libiążu, ul. Głowackiego 6, tel. 627-15-20
Liga Ochrony Przyrody, Libiąż, ul. Paderewskiego 2
Liga Ochrony Przyrody, Libiąż, Plac Zwycięstwa 2
Sekcja Akrobatyki Sportowej,
ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62
Sekcja Kulturystyczna,
ul. Górnicza 1, tel. 627-12-62
Górniczy Klub Sportowy Janina, Libiąż, ul. Piłsudskiego 10, tel. 627-06-16
Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin, Gromiec, ul. Broniewskiego 1, tel. 627-31-08
Ludowy Klub Sportowy, Żarki, ul Klubowa 5, tel. 627-21-11
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ŻAKLibiąż, ul. Górnicza 3,tel. 627-79-61
Odział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Barbary,
Libiąż, ul. Księdza Pieli 11, tel. 627-73-52
Ochotnicza Straż Pożarna-Libiąż, ul. Floriańska 2, tel. 627-11-88
Ochotnicza Straż Pożarna-Moczydło, ul. Gen. Andersa 9, tel. 627-73-88
Ochotnicza Straż Pożarna-Gromiec, ul. Traugutta 2, tel. 622-94-13
Ochotnicza Straż Pożarna-Żarki, ul. Oleńki, tel. 627-21-22
PCK Koło Honorowych Dawców Krwi KWK Janina,
Libiąż, ul. Górnicza 5, tel. 627-72-51
Polski Związek Emerytów i Rencistów, Koło nr 6,
Libiąż, ul. Paderewskiego 2
Polski Związek Filatelistyczny, Koło nr 88 przy KWK Janina,
Libiąż, ul. Oświęcimska 5
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Libiąż,
ul. Krakowska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Libiąż, ul. 9 Maja 2, tel. 627-73-46
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Libiąż, ul. Grażyny 7
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przyjaźń,
Żarki, ul. Oleńki 1
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Nadzieja,
Libiąż, ul. 9 Maja 2/4 tel. 627-75-40
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków
Psychoaktywnych i ich Rodzinom Przemienienie, Libiąż, ul. 1 Stycznia 12/64
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Barbary,
Libiąż, ul. Księdza Pieli 11, tel. 627-43-47
Towarzystwo Przyjaciół Libiąża, ul. Głowackiego 6, tel. 627-15-20<

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.