PL EN IT FR

 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA, KLUBY

EMERYCI I TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI

 

 

Polski Związek Emerytów i Rencistów, Koło nr 6, (ul. Paderewskiego 2)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów (ul. Grażyny)

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przyjaźń (Żarki)

Liga Kobiet Polskich

Towarzystwo Przyjaciół Libiąża

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

 

FUNDACJE I POMOC

Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Janina

Klub Abstynencki Odnowa

Odział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Barbary

PCK Koło Honorowych Dawców Krwi KWK Janina

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Nadzieja

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych i ich Rodzinom Przemienienie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Barbary

Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Barbary

 

 

HARCERSTWO

Komenda Hufca im. Jarosława Dąbrowskiego w Libiążu

 

 

KOLEKCJE I HODOWLE

Polski Związek Filatelistyczny, Koło nr 88 przy KWK Janina

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Libiąż

 

 

KOŁA GOSPODYŃ

Koło Gospodyń Wiejskich Macierzanki

Koło Gospodyń Wiejskich Gromcaneczki

Koło Gospodyń Wiejskich Libiążanki

 

KOŁA WĘDKARSKIE

Koło Wędkarskie Nr 90 przy KWK Janina

Koło Wędkarskie PZW Libiąż Miasto Nr 33

 

 

OCHRONA PRZYRODY

Liga Ochrony Przyrody (ul. Paderewskiego 2)
Liga Ochrony Przyrody (Plac Zwycięstwa 2)

 

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna-Libiąż
Ochotnicza Straż Pożarna-Moczydło
Ochotnicza Straż Pożarna-Gromiec
Ochotnicza Straż Pożarna-Żarki


SPORT I REKREACJA

Górniczy Klub Sportowy Janina Libiąż
Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Gromiec
Ludowy Klub Sportowy, Żarki
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ŻAKLibiąż
Towarzystwo Wspierania Sportu Sokrates (szkółka tenisowa)
Sekcja Akrobatyki Sportowej
Sekcja Kulturystyczna

 

ZWIĄZKI KOMBATANCKIE


Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Żarkach
Związek Kombatantów i Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Związek Solidarność Polskich Kombatantów -region Śląsko-Dąbrowski, Koło Libiąż


 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.