PL EN IT FR

Zainwestuj w Libiążu!

 

 

 

Oferujemy obszar o powierzchni 7,13 ha - objęty planem zagospodarowania przestrzennego - położony przy drodze wojewódzkiej relacji Kraków - Oświęcim, z dojazdem od strony Alei Jana Pawła II. Odległość z Libiąża do Krakowa wynosi 52 km, do Katowic - 33 km, do Oświęcimia - 12 km, a do autostrady A-4 - 7 km.

 

 

 

 

 


Wyznaczony planem obszar stanowić będzie przyszłe centrum miasta. Proponujemy:

 

 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MWU, o łącznej powierzchni 0,88 ha z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i mieszkaniami na wyższych kondygnacjach, oraz pod zabudowę usługową służącą realizacji celów publicznych lub komercyjnych, w szczególności: handlu, gastronomii, obsługi turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji, rozrywki, obsługi biurowej.


 

 

2. Tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej:


- 1U o powierzchni 0,20 ha, z przeznaczeniem podstawowym pod ratusz miejski wraz z usługami handlu i gastronomii związanymi z przeznaczeniem podstawowym. Uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego są funkcje związane z rozpowszechnianiem kultury , np. sale wystawowe biblioteka z czytelnią.
 

- 2U pod zabudowę usługową o powierzchni 0,16 ha dla działalności komercyjnej lub realizacji celów publicznych, jak usługi: bankowe, prawnicze, notarialne, księgowe, projektowe, doradztwa, tłumaczeń, agencji ubezpieczeń, agencji artystycznych, usług informatycznych i pokrewnych, ubezpieczeń na usługi administracyjne.
 

- 3U pod zabudowę hotelową o powierzchni 0,17 ha wraz z usługami handlu i gastronomii związanymi z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługami.
 

- 4U pod krytą pływalnię o powierzchni 0,31 ha wraz z usługami handlu i gastronomii, usługami rekreacyjno-sportowymi, jak również usługami komercyjnymi lub publicznymi związanymi ze zdrowiem, np. rehabilitacja, odnowa biologiczna (fitness, solarium, gabinety kosmetyczne).
 

- UK obsługi komunikacji pod motel o powierzchni 0,38 ha. Dopuszcza się wprowadzenie działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i rozrywki.

 3. Tereny urządzeń komunikacyjnych 2KS pod parkingi o powierzchni 0,36 ha.

 

 

Inwestorzy mogą skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Celem zapewnienia dogodnych warunków dla potencjalnych Inwestorów Gmina gwarantuje budowę obiektów infrastruktury technicznej i dróg.

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.