PL EN IT FR

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA, KLUBY

 

EMERYCI I TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI

 

 

Polski Związek Emerytów i Rencistów, Koło nr 6, (ul. Paderewskiego 2)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów (ul. Grażyny)

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń” (Żarki)

Liga Kobiet Polskich

Towarzystwo Przyjaciół Libiąża

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej

 


FUNDACJE I POMOC

Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Janina”

Klub Abstynencki „Odnowa”

Odział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Barbary

PCK Koło Honorowych Dawców Krwi KWK „Janina”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja”

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych i ich Rodzinom „Przemienienie”

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Barbary

Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Barbary

 

 


HARCERSTWO

Komenda Hufca im. Jarosława Dąbrowskiego w Libiążu

 

 


KOLEKCJE I HODOWLE

Polski Związek Filatelistyczny, Koło nr 88 przy KWK „ Janina”

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Libiąż

 

 


KOŁA GOSPODYŃ

Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki”

Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”

 


KOŁA WĘDKARSKIE

Koło Wędkarskie Nr 90 przy KWK „Janina”

Koło Wędkarskie PZW Libiąż Miasto Nr 33

 


 

OCHRONA PRZYRODY

Liga Ochrony Przyrody (ul. Paderewskiego 2)

Liga Ochrony Przyrody (Plac Zwycięstwa 2)


 

OSP

Ochotnicza Straż Pożarna-Libiąż

Ochotnicza Straż Pożarna-Moczydło

Ochotnicza Straż Pożarna-Gromiec

Ochotnicza Straż Pożarna-Żarki

 

SPORT I REKREACJA

Górniczy Klub Sportowy „Janina” Libiąż

Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” Gromiec

Ludowy Klub Sportowy, Żarki

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK”Libiąż

Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokrates” (szkółka tenisowa)

Sekcja Akrobatyki Sportowej

Sekcja Kulturystyczna


 

ZWIĄZKI KOMBATANCKIE

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Żarkach

Związek Kombatantów i Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Związek „Solidarność” Polskich Kombatantów -region Śląsko-Dąbrowski, Koło Libiąża

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.