PL EN IT FR

 

STRUKTURA  URZĘDU MIEJSKIEGO

 

wraz z numerami telefonów

 

Centrala

 

(32) 627-13-11

 

(32) 624-92-02

 

Fax

 

(32) 624-92-90  (Biuro Podawcze)

 

(32) 624-92-92  (Sekretariat)

 

 

Telefony wewnętrzne oraz numery  bezpośrednie:

 

 

 

 

  Burmistrz: Jacek Latko wew. 101 (32) 624-92-01

 

     

 

  Z-ca Burmistrza: Jarosław Łabęcki wew. 101 (32) 624-92-01

 

 

 

  Sekretarz Miasta: Magdalena Kozak   wew. 133 (32) 624-92-33

 

 

 

  Skarbnik Miasta: Teresa Litwińska wew. 105 (32) 624-92-05

 

 

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej: Bogumiła Latko wew. 118 (32) 624-92-18

 

 

 

 

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Marta Jekiełek wew. 131 (32) 624-92-31

 

 

  Z-ca Kierownika: Gabriela  Bury wew. 123  (32) 624-92-23

 

 

- Sekretariat Burmistrza:

           

  Magdalena Siuda wew. 101 (32) 624-92-01

 

 

    wew. 223 (32) 624-92-53

 

 

- Biuro Podawcze:

 

 

  Agnieszka Kłeczek wew. 102 (32) 624-92-02

 

 

  Martyna Sitarz wew. 102 (32) 624-92-14

     

   

- Obieg dokumentów:

 

 

  Magdalena Siuda wew. 223 (32) 624-92-53

 

 

- Sprawy administracyjne:

 

 

  Jolanta Putek  wew. 137 (32) 624-92-37

 

 

- Kadry:

   

   

  Gabriela  Bury wew. 123 (32) 624-92-23

 

 

  Ilona Mitoraj wew. 123 (32) 624-92-23

 

 

 

- Archiwum zakładowe:

 

     

  Leokadia Mąsior wew. 224 (32) 624-92-54

 

 

- Informatyk:

 

 

  Leszek Kania  wew. 130 (32) 624-92-30

 

 

Biuro Rady Miejskiej

 

 

  Agnieszka Dobrowolska wew. 116 (32) 624-92-16

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

  · Kierownik Wydziału: Roma Bigaj  wew.  138 (32) 624-92-38

 

   

  Z-ca Kierownika: Grzegorz Korczak wew.  138 (32) 624-92-38

 

 

- Sprawy wojskowe:

 

 

  Grzegorz Korczak wew.  138 (32) 624-92-38

   

 

- Dowody osobiste:

 

 

  Monika Bolek wew. 232 (32) 624-92-62

   

 

- Sprawy społeczne:

 

 

  Markiza Duda wew. 140 (32) 624-92-40

 

 

- Ewidencja ludności:

   

 

  Agnieszka Domagała wew. 114

(32) 624-92-14

 

 

  Sylwia Smolik wew. 114 (32) 624-92-14

     

   

- Ewidencja działalności gospodarczej:

 

 

  Roma Bigaj wew. 138 (32) 624-92-38

 

   

  Katarzyna Wiażewicz wew. 138 (32) 624-92-38

 

 

- Obrona Cywilna, Ochotnicze Straże Pożarne:

 

 

  Grzegorz Korczak wew. 104 (32) 624-92-04

 

 

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

 

  Jerzy Sabuda   (32) 627-40-77

 

 

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Krystyna Franaszek wew. 228 (32) 624-92-58

 

 

 

Referat Budżetu i Księgowości

 

 

  Kierownik: Lucyna Nędza wew. 228 (32) 624-92-58

 

 

- Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

 

 

  Teresa Lichota wew. 109 (32) 624-92-09

 

   

  Joanna Kosowska wew. 109 (32) 624-92-09

 

 

  Iwona Ciesielska wew. 109 (32) 624-92-09

   

 

  Rafał Martyka wew. 109 (32) 624-92-09

 

 

       

- Księgowość budżetowa:

 

 

  Ewa Lis wew. 108 (32) 624-92-08

 

 

 

  Władysława Skawińska wew. 108 (32) 624-92-08

 

 

 

  Dorota Kulczycka wew. 108 (32) 624-92-08

 

 

 

  Magdalena Fil wew. 108 (32) 624-92-08

     

 

- Realizacja faktur:

 

 

  Bogusława Bajor wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

- Płace i umowy zlecenia:

 

 

  Katarzyna Bochenek wew. 110 (32) 624-92-10

 

   

  Karolina Bassara wew. 110 (32) 624-92-10

 

     

- Kasa:

 

 

  Małgorzata Bogacz wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

Referat Podatkowy

 

- Kierownik:

 

 

  Aneta Smalcerz wew.  120 (32) 624-92-20

 

 

- Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 

 

  Agata Kania wew.  227 (32) 624-92-27

 

 

- Księgowość podatkowa: 

 

 

  Elżbieta Figiel wew. 107 (32) 624-92-07

 

 

 

  Anna Domagała wew. 107 (32) 624-92-07

 

 

 

  Gabriela Pawłowska wew. 107 (32) 624-92-07

 

 

- Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

 

 

  Edyta Bużyk wew. 226 (32) 624-92-56

 

 

 

  Halina Krycia wew. 226 (32) 624-92-56

 

 

 

  Iwona Mendakiewicz wew. 226 (32) 624-92-56

 

 

- Podatek od środków transportu:

 

 

  Stanisława Gucik wew. 227 (32) 624-92-27

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Urszula Miziołek wew. 134 (32) 624-92-34

 

 

Referat ds. Gospodarki Komunalnej

 

 

  Kierownik: Maciej Kasperczyk wew. 132 (32) 624-92-32

 

 

 

- Drogi gminne:

 

 

 

  Bartosz Waligóra wew. 132 (32) 624-92-51

 

 

 

  Jacenty Buliński wew. 231 (32) 624-92-27

 

 

 

- Gospodarka komunalna:

 

 

  Agnieszka  Polus wew. 132 (32) 624-92-32

 

 

 

Referat ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

  Kierownik: Anna Kucharczuk wew. 231 (32) 624-92-61

 

 

- Ochrona Środowiska, leśnictwo, łowiectwo:

 

 

  Kornelia Walatek wew. 231 (32) 624-92-61

 

 

 

  Anna Znaleźniak wew. 221 (32) 624-92-51

   

       

- Rolnictwo:

 

 

  Bożena Korba wew. 127 (32) 624-92-27

 

 

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Anna Gój wew. 115 (32) 624-92-15

 

 

 

  Z-ca Kierownika: Anna Pieszczyńska wew.  229 (32) 624-92-59

 

 

- Architektura:

 

 

  Danuta Skuczyńska wew. 124 (32) 624-92-24

 

 

 

  Magdalena Ciuba wew. 124 (32) 624-92-24

 

 

- Obrót nieruchomościami:

 

 

  Hanna Szeląg wew. 128 (32) 624-92-28

 

 

- Komunalizacja mienia, dzierżawy:

 

 

  Wioletta Kastelik wew. 128 (32) 624-92-28

 

 

- Podziały i rozgraniczenia:

 

 

  Anna Pieszczyńska wew. 229 (32) 624-92-59

 

 

 

  Edyta Gołda wew. 229 (32) 624-92-59

 

   

- Użytkowanie wieczyste:

 

 

  Barbara Polak wew. 129 (32) 624-92-29

 

 

 

Wydział Inwestycji

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Jan Głuch wew. 113 (32) 624-92-13

 

 

 

  Józefa Malczyk wew. 111 (32) 624-92-11

 

 

 

  Anna Bąk wew. 106 (32) 624-92-06

 

 

 

Wydział Rozwoju

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Marta Dobrowolska wew.  225 (32) 624-92-55

 

 

 

  Z-ca Kierownika: Jarosław Cwaliński  wew.  122 (32) 624-92-22

 

 

 

  Marcin  Franaszek wew.  122 (32) 624-92-22

 

     

 

- Zespół Radców Prawnych

 

 

  Bożena Rak wew.  126 (32) 624-92-26

 

   

  Józef Juras wew.  126 (32) 624-92-26

 

     

 

Samodzielne stanowiska pracy:

 

 

  Główny spec. ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Rembiecha wew.  125 (32) 624-92-25

 

 

 

  ds. Audytu Wewnętrznego: Joanna Czarnota  wew. 139 (32) 624-92-39

 

 

  Specjalista ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Jerzy Sabuda   

(32) 627-40-77

 

 

 

Pion ochrony:

 

 

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:  Grzegorz Korczak wew. 138 (32) 624-92-38

 

 

 

  Pion Ochrony - Kancelaria Tajna:  Markiza Duda wew. 140 (32) 624-92-40

 

 

   

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

 

  · Kierownik Wydziału: Renata Wosik wew. 117 (32) 624-92-17

 

 

 

  Z-ca Kierownika: Barbara Kruk wew. 117 (32) 624-92-17

 

   

 

Jednostki Organizacyjne

 

 

 

  Libiąskie Centrum Kultury (32) 627 12 62

 

 

 

  Miejski Zespół Administracyjny (32) 627 18 41

 

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 627 78 25

 

   

 

  Świetlica Środowiskowa (32) 627  35 28

 

 

     

  Miejska Biblioteka Publiczna (32) 627 75 77

 

   

 

  Jednostki oświatowe           

 

 

 

 

 

 

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.