PL EN IT FR

 

 

 

STRUKTURA  URZĘDU MIEJSKIEGO

 

wraz z numerami telefonów

 

Centrala

 

(32) 627-13-11

 

(32) 624-92-02

 

Fax

 

(32) 624-92-90  (Biuro Podawcze)

 

(32) 624-92-92  (Sekretariat)

 

 

Telefony wewnętrzne oraz numery  bezpośrednie:

 

   

 

  Burmistrz: Jacek Latko wew. 101 (32) 624-92-01

   

 

  Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak wew. 101

(32) 624-92-01

 

 

  Sekretarz Miasta: Sylwia Malicka   wew. 133 (32) 624-92-33

 

   

  Skarbnik Miasta: Teresa Litwińska wew. 105 (32) 624-92-05

 

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej: Bogumiła Latko wew. 118 (32) 624-92-18

 

 

 

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

 

  · Kierownik Wydziału: Marta Dobrowolska wew. 225 (32) 624-92-55

 

   

- Sekretariat Burmistrza:

             

  Magdalena Siuda wew. 101 (32) 624-92-01

 

   

 

- Biuro Podawcze:

   

  Jolanta Putek wew. 102 (32) 624-92-02

   

 

Monika Bolek

wew. 102 (32) 624-92-02

 

- Sprawy administracyjne:

 

 

  Marta Jekiełek wew. 137 (32) 624-92-37

 

          - Archiwum zakładowe:

 

  Leokadia Mąsior wew. 224 (32) 624-92-54

 

 

     

 

 

Referat Biura Rady Miejskiej

   

  Kierownik Agnieszka Dobrowolska wew. 116 (32) 624-92-16

 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

  · Kierownik Wydziału: Roma Bigaj  wew.  103 (32) 624-92-38

       

- Sprawy społeczne:

   

  Markiza Duda wew. 140 (32) 624-92-40

 

 

  Karolina Kudas wew. 140 (32) 624-92-40

             

            - Ewidencja działalności gospodarczej:

            - Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom:

 

  Roma Bigaj wew. 138 (32) 624-92-38

 

  Katarzyna Wiażewicz wew. 138 (32) 624-92-38

 

 

 

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

  · Kierownik Wydziału: Lucyna Nędza wew. 228 (32) 624-92-58

 

 

Referat Budżetu i Księgowości

 

  Kierownik: Magdalena Fil wew. 228 (32) 624-92-58

 

- Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

 

  Mirosława Kud wew. 109 (32) 624-92-48

 

  Angelika Chmielewska-Ptak wew. 109 (32) 624-92-09

 

  Rafał Martyka wew. 148 (32) 624-92-48

 

 

- Księgowość budżetowa:

 

  Ewa Lis wew. 108 (32) 624-92-08

 

  Joanna Hajda wew. 135 (32) 624-92-35

 

  Joanna Piwowarczyk wew. 135 (32) 624-92-35

 

  Katarzyna Podsada wew. 108 (32) 624-92-08

 

 

- Realizacja faktur:

 

  Bogusława Bajor wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

- Płace i umowy zlecenia:

 

  Katarzyna Bochenek wew. 110 (32) 624-92-10

 

  Karolina Bassara wew. 110 (32) 624-92-10

 

- Kasa:

 

  Małgorzata Bogacz wew. 119 (32) 624-92-19

 

 

 

 

Wydział Podatków Lokalnych

 

 

  · Kierownik Wydziału: Aneta Smalcerz wew. 120 (32) 624-92-20

   

  · Z- ca Kierownika Wydziału: Agata Kania wew. 227 (32) 624-92-57

 

 

 

- Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 

  Agata Kania wew.  227 (32) 624-92-57

   

- Księgowość podatkowa: 

 

  Elżbieta Figiel wew. 107 (32) 624-92-07

   

  Anna Domagała wew. 107 (32) 624-92-07

   

  Aleksandra Szałaj wew. 147 (32) 624-92-47

 

  Małgorzata Bies wew. 147 (32) 624-92-47

 

- Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

 

  Edyta Bużyk wew. 226 (32) 624-92-56

   

  Halina Krycia wew. 146 (32) 624-92-46

 

  Katarzyna Ptasińska wew 226  (32) 624-92-56

   

- Podatek od środków transportu:

 

  Stanisława Gucik wew. 227 (32) 624-92-57

 

   

 

 

Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej

 

  · Kierownik Wydziału: Urszula Miziołek wew. 134 (32) 624-92-34

 

  Referat ds. Dróg

 

  Kierownik: Maciej Kasperczyk wew. 132 (32) 624-92-32

 

          - Drogi gminne, gospodarka komunalna:

   

  Bartosz Waligóra wew. 132 (32) 624-92-32

 

  Agnieszka Polus wew. 132 (32) 624-92-32

     

  Mateusz Jamiłowski wew. 127 (32) 624-92-27

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

 

  Kierownik: Anna Znaleźniak wew. 235 (32) 624-92-51

 

 

- Ochrona Środowiska, leśnictwo, łowiectwo:

 

  Kornelia Walatek wew. 231 (32) 624-92-61

 

  Agnieszka Sermak wew. 231 (32) 624-92-61

 

  Karolina Gruszka wew. 221 (32) 624-92-51

   

  Bożena Korba wew. 221 (32) 624-92-51

 

 

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

  · Kierownik Wydziału: Anna Gój wew. 115 (32) 624-92-15

 

  Z-ca Kierownika: Anna Matyja wew. 129 (32) 624-92-29

 

- Architektura:

 

  Magdalena Ciuba wew. 124 (32) 624-92-24

 

  Katarzyna Walusiak wew. 124 (32) 624-92-24

 

- Obrót nieruchomościami:

 

  Elżbieta Paryska wew. 128 (32) 624-92-28

 

- Komunalizacja mienia, dzierżawy:

 

  Wioletta Kastelik wew. 128 (32) 624-92-28

 

- Podziały i rozgraniczenia:

 

  Anna Pieszczyńska wew. 229 (32) 624-92-59

 

  Anna Matyja wew. 129 (32) 624-92-29

 

  Edyta Gołda wew. 229 (32) 624-92-59

   

  Leszek Kania wew. 124 (32) 624-92-42

 

- Użytkowanie wieczyste:

 

  Barbara Polak wew. 128 (32) 624-92-28

 

 

 

 

Wydział Inwestycji

 

  · Kierownik Wydziału: Magdalena Szafran wew. 113 (32) 624-92-13

 

  Józefa Malczyk wew. 111 (32) 624-92-11

   

  Paweł Morawiecki wew. 111 (32) 624-92-11

 

  Agnieszka Wojtaczka wew. 106 (32) 624-92-06

     

  Grzegorz Mazurek wew. 106 (32) 624-92-06

   

 

 

      - Środki Pozabudżetowe

  Jarosław Cwaliński wew. 233 (32) 624-92-63

 

 

- Zespół Radców Prawnych

 

 

Józef Juras

wew.  126 (32) 624-92-26

 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

  Kierownik Wydziału:

Renata Wosik

wew. 117 (32) 624-92-17

 

  Z-ca Kierownika:

Barbara Kruk

wew. 117 (32) 624-92-17

 

 

Referat Ewidencji Ludnosci i Dowodów Osobistych

   

  Kierownik: Sylwia Smolik wew. 114 (32) 624-92-14

 

 

  Agnieszka Domagała wew. 114

(32) 624-92-14

 

 

 

 

Wydział Oświaty

 

 

· Kierownik Wydziału:

Magdalena Koperniak

wew.  139

(32) 624-92-39

 

  Marzena Smalec wew. 143 (32) 624-92-43

 

 

Katarzyna Siba

wew. 131 (32) 624-92-31

 

 

Aneta Pędziałek

wew. 131 (32) 624-92-31

 

   

 

 

Biuro ds.  Promocji i Rozwoju:

 

  Marcin Franaszek wew. 144 (32) 624-92-44

     

  Bartłomiej Gębala wew. 122 (32) 624-92-22

 

 

 

   

 

 

Biuro ds. Kadr i Szkoleń

         

Kierownik Biura Ilona Mitoraj       wew. 123       (32) 624-92-23

 

 

 

 

 

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Informatyki

 

  Główny spec. ds. Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Korczak wew.  104 (32) 624-92-04 

 

 

Biuro ds. Zamówień Publicznych


  Kierownik Biura

Dorota Nowak

wew.  125 (32) 624-92-25

 

 

 

  Inspektor Gabriela Bury wew.  125 (32) 624-92-25

 

 

 

 

 

  Samodzielne stanowiska pracy:

  Audyt Wewnętrzny:

  Joanna Czarnota

ul. Paderewskiego 2 (32) 627-13-84

 

 

  Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Robert Cebula

  (32) 627-40-77

 

  Pion Ochrony - Kancelaria Tajna:  Grzegorz Korczak wew.  104 (32) 624-92-04 

 

Jednostki Organizacyjne

 

 

  Libiąskie Centrum Kultury (32) 627 12 62

 

 

  Zarząd Mienia Komunalnego (32) 627 73 38

 

 

  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (32) 627 18 41

 

 

  Ośrodek Pomocy Społecznej (32) 627 78 25

 

 

  Świetlica Środowiskowa (32) 627 35 28

 

 

  Miejska Biblioteka Publiczna (32) 627 75 77

 

 

  Jednostki oświatowe           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.