PL EN IT FR

Ogłoszenia o przetargach

Załączniki

Wykaz nieruchomości o pow. 365m2, stanowiącej cz. działki nr 1114-2 położonej w obr. Libiąż Mały przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf »

Wykaz nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Libiążu przy ul. Wolności, oznacz. działkami nr 1550_115, 1550_116.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5791_3, położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3775_15, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 5717_41, 5717_42, położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Paderewskiego i Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działkami nr 1884_449, 1884_450, 1884_466, 1884_467.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_13.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_9.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_8.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_7.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_5.pdf »

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791_4.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Wysokiej, oznaczonej działką nr 4780_3.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3170_1, położonej w Libiążu przy ul. Karpiowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 899_43, położonej w Gromcu przy ul. Kolonii, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej, oznaczonej działkami nr 990_6, 990_7.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Świerkowej, oznaczonej działkami nr 2631_4, 2631_5, 2632_4, 2632_5.pdf »

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 3688_3, położonej w Żarkach przy ul. Kadetów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Mieszka I, oznaczonej działką nr 3775_9.pdf »

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wiosennej, oznaczonej działkami nr 1410_11, 1114_5.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Czystej, oznaczonej działką nr 1979_102.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Cichej, oznaczonej działką nr 1979_101.pdf »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat, położonych w obrębie Libiąż Wielki, Libiąż Mały, Żarki, oznaczonych działkami nr 514-2 i inne.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Cichej, oznaczonej działką nr 1979_101.pdf »

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Czystej, oznaczonej działką nr 1979_102.pdf »

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paderewskiego, oznaczonej działką nr 1884_520.pdf »

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085_64.pdf »

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.