PL EN IT FR
Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dyrektorów
Wiadomo, kto pokieruje od września Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Libiążu i Szkołą Podstawową nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu. Procedura konkursowa się zakończyła.
 
W konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola złożono tylko jedną ofertę. W przypadku drugiego konkursu, dotyczącego SP nr 3, kandydatury były dwie. 
 
Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oraz odpowiadali  na pytania zadawane przez członków komisji konkursowej.
 
W skład komisji, powołanej przez Burmistrza Libiąża, weszli przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rad pedagogicznych i rad rodziców oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
 
W wyniku głosowania wyłoniono kandydatów na dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w  Libiążu w osobie Pani Katarzyny Mocny  – dotychczasowego dyrektora tego przedszkola oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka”w Libiążu w osobie Pani Izabeli Zatyki-Świstak.
 
Wybrani kandydaci będą pełnili funkcję dyrektorów od dnia 1 września 2019 r. przez 5 lat szkolnych. 
 
   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.