PL EN IT FR
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Libiąża zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem są projekty uchwał:  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż oraz  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.