PL EN IT FR
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego

  Urząd Miejski w Libiążu przekazuje informację o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego przez Szwadron Kawalerii Ochotniczej im rtm. Witolda Pileckiego - tryb pozakonkursowy z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.