PL EN IT FR
Otwarty konkurs ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2019 roku.

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.