PL EN IT FR
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

W dniu 26 lutego 2019 r. Burmistrz Libiąża ogłosił konkurs na stanowisko:
1) dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.

Oferty należy składać do dnia 14 marca 2019 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Libiążu, ul. Działkowa 1 (II piętro) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Libiążu ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Libiążu).


Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu
tel. 32/624-92-39
tel. 32/624-92-31

 

Zarządzenie Nr 0050.43.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
 

   
© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.